Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế trực tuyến cho du khách và doanh nghiệp

Bạn cần bảo hiểm du lịch riêng hay bạn ở nước ngoài thường xuyên và yêu cầu  kế hoạch hằng năm?
Đăng ký TRAVELGATE SWISSCARE ngay hôm nay.

Thông tin kế hoạchKế hoạch bảo hiểm du lịch quốc tế của Swisscare cung cấp bảo hiểm du lịch đơn giản nhưng toàn diện. Lợi ích là những chuyến đi nước ngoài trên toàn thế giới cho mục đích giải trí hoặc kinh doanh.

Chính sách bảo hiểm hàng năm cung cấp nhiều chuyến đi trong thời hạn hợp đồng 365 ngày, nhưng phạm vi bảo hiểm giới hạn 91 ngày liên tục mỗi chuyến đi.

Có thể mua kế hoạch bảo hiểm trực tuyến bằng thẻ tín dụng và chứng chỉ bảo hiểm sẽ được gửi ngay lập tức qua email sau khi thanh toán.

Từ

14,70 €

14 ngày

Bảo hiểm du lịch cho du khách và kinh doanh

Kế hoạch đơn giản nhưng toàn diện

Hoàn toàn trực tuyến. Nhận chứng nhận trong 3 phút.

Tải xuống


Pháp lý

Công ty bảo hiểm y tế Lloyd’s of London, chi nhánh Đức, 510 Syndicate (Tokio Marine Kiln), 11 Taunusanlage, 60329 Frankfurt am Main (Đức). Lloyd’s of London được Cơ quan pháp chế Prudential và Cơ quan quản lý tài chính (FCA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS (vương quốc Anh) ủy quyền và Cơ quan pháp chế Prudential (PRA), 20 Moorgate, London , EC2R 6DA (vương quốc Anh) điều hành. Công ty dịch vụ Tokio Marine Kiln châu Âu S.A., chi nhánh Đức, 61-63 Franklinstraße, 60486 Frankfurt am Main (Đức). Trụ sở chính đặt tại Liège (Bỉ).  Tokio Marine Kiln châu Âu S.A. do Cơ quan tài chính Bỉ (FSMA), 12-14 Rue du Congrès, 1000 Brussels (Bỉ) giám sát. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ đường dây trợ giúp y tế MOS GmbH, 26 Unterer Dürrenberg, 82418 Murnau, Đức, đăng ký thương mại: München HRB 160272. Môi giới bảo hiểm công ty TNHH dịch vụ Swisscare, 6 Alte Landstrasse, 9496 Balzers (Công quốc Liechtenstein). Công ty được ủy quyền và hoạt động dưới quyền giám sát thị trường tài chính Công quốc Liechtenstein, số tham chiếu 10095. Công ty TNHH dịch vụ Swisscare đăng ký theo chỉ mục công ty tại Công quốc Liechtenstein số FL-0002.465.148-2. Swisscare ® là thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của công ty TNHH dịch vụ Swisscare.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!