Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Mua trực tuyến trước hoặc trong chuyến đi nước ngoài

Bảo hiểm du lịch đặc biệt cho du lịch toàn cầu, du lịch phượt, du lịch lữ hành thế giới có hoặc không có đất nước thường trú và những người đi du lịch ít nhất 6 tháng trở lên.

Thông tin kế hoạchBảo hiểm du lịch toàn cầu và du lịch phượt của Swisscare là một trong số ít bảo hiểm trực tuyến cho phép du lịch toàn cầu và du lịch phượt đăng ký bảo hiểm trước và trong chuyến đi.

Bảo hiểm giải quyết vấn đề của rất nhiều người đi du lịch toàn cầu và du lịch phượt đã hủy đăng ký và rời khỏi quốc gia cư trú, không có địa chỉ hợp pháp.

Cung cấp bảo hiểm y tế, tai nạn và trợ giúp suốt chuyến đi trong trường hợp khẩn cấp khắp thế giới hoặc trừ Hoa Kỳ

Chỉ từ

72 €

tháng

Kế hoạch đặc biệt cho du lịch toàn cầu và du lịch phượt

Kế hoạch tốt nhất bao trùm nhiều lĩnh vực nhất

Hoàn toàn trực tuyến. Lấy chứng nhận trong 3 phút.

Tải xuống


Pháp lý

Công ty bảo hiểm y tế Lloyd’s of London, chi nhánh Đức, 510 Syndicate (Tokio Marine Kiln), 11 Taunusanlage, 60329 Frankfurt am Main (Đức). Lloyd’s of London được Cơ quan pháp chế Prudential và Cơ quan quản lý tài chính (FCA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS (vương quốc Anh) ủy quyền và Cơ quan pháp chế Prudential (PRA), 20 Moorgate, London , EC2R 6DA (vương quốc Anh) điều hành. Công ty dịch vụ Tokio Marine Kiln châu Âu S.A., chi nhánh Đức, 61-63 Franklinstraße, 60486 Frankfurt am Main (Đức). Trụ sở chính đặt tại Liège (Bỉ).  Tokio Marine Kiln châu Âu S.A. do Cơ quan tài chính Bỉ (FSMA), 12-14 Rue du Congrès, 1000 Brussels (Bỉ) giám sát. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ đường dây trợ giúp y tế MOS GmbH, 26 Unterer Dürrenberg, 82418 Murnau, Đức, đăng ký thương mại: München HRB 160272. Môi giới bảo hiểm công ty TNHH dịch vụ Swisscare, 6 Alte Landstrasse, 9496 Balzers (Công quốc Liechtenstein). Công ty được ủy quyền và hoạt động dưới quyền giám sát thị trường tài chính Công quốc Liechtenstein, số tham chiếu 10095. Công ty TNHH dịch vụ Swisscare đăng ký theo chỉ mục công ty tại Công quốc Liechtenstein số FL-0002.465.148-2. Swisscare ® là thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của công ty TNHH dịch vụ Swisscare.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!