Bảo hiểm sinh viên cộng hòa Séc

Bảo hiểm y tế trực tuyến cho sinh viên quốc tế, giảng viên, thực tập sinh và au pair tại cộng hòa Séc

Điểm đến của bạn là cộng hòa Séc và bạn cần bảo hiểm y tế phù hợp với các yêu cầu bảo hiểm tại địa phương. Đăng ký STUDENTPASS CỘNG HOÀ SÉC ngay hôm nay.

Giới thiệu kế hoạchStudentpass cộng hòa Séc hiện là một trong những chương trình bảo hiểm y tế dành cho sinh viên nước ngoài tốt nhất ở Cộng hòa Séc. Chính sách chào mừng cung cấp 4 kế hoạch đó là kế hoạch Trẻ em (Baby), kế hoạch Komplex, kế hoạch cộng (Plus) và kế hoạch tiêu chuẩn (Standard).

Nếu bạn ở lại cộng hòa Séc dưới 3 tháng, chính quyền địa phương chỉ yêu cầu bảo hiểm ít nhất 60.000 EUR. Nhưng nếu bạn ở lại nước này nhiều hơn 3 tháng, thì bạn bắt buộc phải có bảo hiểm ít nhất 80.000 EUR.

Từ

592 ‎Kč

( € 22 ) Mỗi tháng

Kế hoạch phổ biến toàn cầu

Kế hoạch phổ biến tại cộng hòa Séc

Chứng nhận nhanh & trực tuyến và ngay lập tức

Tải xuống


Pháp lý

Chính sách bảo hiểm của ERGO pojišťovna, a.s., ID Công ty: 618 58 714, tham gia các hoạt động bảo hiểm và các hoạt động liên quan đến bảo hiểm và tái bảo hiểm theo Đạo luật số 277/2009 Coll., về bảo hiểm sửa đổi. Công ty TNHH dịch vụ Swisscare, 6 Alte Landstrasse, FL-9496 Balzers (Công quốc Liechtenstein) quản lý kế hoạch và khối chăm sóc khách hàng. Công ty TNHH dịch vụ Swisscare được đăng ký và quản lý bởi cơ quan giám sát thị trường tài chính công quốc Liechtenstein theo giấy phép môi giới số 10095 (EU và EEA) và có giấy phép liên biên giới Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!