Bảo hiểm sinh viên Estonia

Bảo hiểm y tế trực tuyến cho sinh viên quốc tế, giảng viên, thực tập sinh và au pair tại Estonia

Điểm đến của bạn là Estonia và bạn cần bảo hiểm y tế phù hợp với các yêu cầu bảo hiểm tại Estonia. Đăng ký STUDENTPASS ESTONIA ngay hôm nay.

Giới thiệu kế hoạchBảo hiểm Studentpass Estonia hiện là một trong những chương trình bảo hiểm y tế dành cho sinh viên nước ngoài tốt nhất ở Estonia. Chương trình đưa ra 3 mức bảo hiểm với 3 khoản bảo hiểm: 30.000 EUR, 100.000 EUR và 500.000 EUR.

Nếu ở Estonia, bạn phải cung cấp bảo hiểm được đăng ký tại Estonia và được Bộ cảnh sát và biên phòng Estonia công nhận. Studentpass Swisscare Estonia được công nhận đầy đủ và hãng vận chuyển rủi ro được đăng ký ở Estonia.   

Từ

197 €

1 năm (365 ngày)

Kế hoạch phổ biến toàn cầu

Kế hoạch phổ biến tại Estonia

Chứng nhận nhanh & trực tuyến và ngay lập tức

Tải xuống


Pháp lý

Công ty bảo hiểm y tế Lloyd’s of London, chi nhánh Đức, 510 Syndicate (Tokio Marine Kiln), 11 Taunusanlage, 60329 Frankfurt am Main (Đức). Lloyd’s of London được Cơ quan pháp chế Prudential và Cơ quan quản lý tài chính (FCA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS (vương quốc Anh) ủy quyền và Cơ quan pháp chế Prudential (PRA), 20 Moorgate, London , EC2R 6DA (vương quốc Anh) điều hành. Công ty dịch vụ Tokio Marine Kiln châu Âu S.A., chi nhánh Đức, 61-63 Franklinstraße, 60486 Frankfurt am Main (Đức). Trụ sở chính đặt tại Liège (Bỉ).  Tokio Marine Kiln châu Âu S.A. do Cơ quan tài chính Bỉ (FSMA), 12-14 Rue du Congrès, 1000 Brussels (Bỉ) giám sát. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ đường dây trợ giúp y tế MOS GmbH, 26 Unterer Dürrenberg, 82418 Murnau, Đức, đăng ký thương mại: München HRB 160272. Môi giới bảo hiểm công ty TNHH dịch vụ Swisscare, 6 Alte Landstrasse, 9496 Balzers (Công quốc Liechtenstein). Công ty được ủy quyền và hoạt động dưới quyền giám sát thị trường tài chính Công quốc Liechtenstein, số tham chiếu 10095. Công ty TNHH dịch vụ Swisscare đăng ký theo chỉ mục công ty tại Công quốc Liechtenstein số FL-0002.465.148-2. Swisscare ® là thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của công ty TNHH dịch vụ Swisscare.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!