Bảo hiểm sinh viên quốc tế

Bảo hiểm y tế trực tuyến cho sinh viên quốc tế, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và au pair

Bạn đang tìm kiếm bảo hiểm y tếsinh viên với chi phí phù hợp trong khi ở nước ngoài với bảo hiểm tuyệt vời? Mua ngay hôm nay và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm ngay lập tức bằng email.
Giới thiệu kế hoạch

Bảo hiểm sinh viên quốc tế của Swisscare hiện đang là kế hoạch bảo hiểm y tế chi phí hợp lý nhất trên thị trường. Kế hoạch cung cấp 3 mức bảo hiểm với 3 khoản bảo hiểm: 30.000 EUR, 100.000 EUR và 500.000 EUR.

Là bảo hiểm đầy đủ hoặc bảo hiểm bổ sung cho bảo hiểm địa phương, bảo hiểm sinh viên quốc tế cho bạn sự an tâm đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp. Kế hoạch cũng bao gồm bảo hiểm hỗ trợ đầy đủ và hồi hương về đất nước bạn.

Từ

€ 197

trong 1 năm (365 ngày)

Kế hoạch phổ biến trên toàn thế giới

Kế hoạch phổ biến nhất

Chứng nhận nhanh & trực tuyến và ngay lập tức

Tải xuống


Pháp lý

Công ty bảo hiểm y tế Lloyd’s of London, chi nhánh Đức, 510 Syndicate (Tokio Marine Kiln), 11 Taunusanlage, 60329 Frankfurt am Main (Đức). Lloyd’s of London được Cơ quan pháp chế Prudential và Cơ quan quản lý tài chính (FCA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS (vương quốc Anh) ủy quyền và Cơ quan pháp chế Prudential (PRA), 20 Moorgate, London , EC2R 6DA (vương quốc Anh) điều hành. Công ty dịch vụ Tokio Marine Kiln châu Âu S.A., chi nhánh Đức, 61-63 Franklinstraße, 60486 Frankfurt am Main (Đức). Trụ sở chính đặt tại Liège (Bỉ).  Tokio Marine Kiln châu Âu S.A. do Cơ quan tài chính Bỉ (FSMA), 12-14 Rue du Congrès, 1000 Brussels (Bỉ) giám sát. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ đường dây trợ giúp y tế MOS GmbH, 26 Unterer Dürrenberg, 82418 Murnau, Đức, đăng ký thương mại: München HRB 160272. Môi giới bảo hiểm công ty TNHH dịch vụ Swisscare, 6 Alte Landstrasse, 9496 Balzers (Công quốc Liechtenstein). Công ty được ủy quyền và hoạt động dưới quyền giám sát thị trường tài chính Công quốc Liechtenstein, số tham chiếu 10095. Công ty TNHH dịch vụ Swisscare đăng ký theo chỉ mục công ty tại Công quốc Liechtenstein số FL-0002.465.148-2. Swisscare ® là thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của công ty TNHH dịch vụ Swisscare.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!