Bảo hiểm sinh viên Tây Ban Nha

Bảo hiểm y tế trực tuyến cho sinh viên quốc tế, giảng viên, thực tập sinh và au pair tại Tây Ban Nha

Điểm đến của bạn là Tây Ban Nha và bạn cần bảo hiểm y tế phù hợp với các yêu cầu bảo hiểm tại Tây Ban Nha. Đăng ký STUDENTPASS TÂY BAN NHA ngay hôm nay.

Giới thiệu kế hoạchBảo hiểm Studentpass Tây Ban Nha hiện là một trong những chương trình bảo hiểm y tế dành cho sinh viên nước ngoài tốt nhất ở Tây Ban Nha. Chương trình đưa ra 3 mức bảo hiểm với 3 khoản bảo hiểm: 30.000 EUR, 100.000 EUR và 500.000 EUR.

Nếu bạn có quốc tịch từ một QUỐC GIA THỨ BA và đất nước bạn không có thỏa thuận song phương với Tây Ban Nha, bạn bắt buộc phải cung cấp bảo hiểm để ở lại Tây Ban Nha. Studentpass Tây Ban Nha hiện là lựa chọn tốt nhất ở Tây Ban Nha.

Nếu bạn có quốc tịch từ QUỐC GIA EU-EEA, bạn phải xác minh đất nước bạn có thỏa thuận song phương với Tây Ban Nha hay không. Nếu có, bạn có thể sử dụng bảo hiểm tại nước bạn để học tập tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chúng tôi cần lưu ý, thông thường bảo hiểm ở nước bạn hạn chế các lợi ích ở nước ngoài, đặc biệt là bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm hỗ trợ như tìm kiếm, cứu nạn hoặc hồi hương về nước. Studentpass Tây Ban Nha có thể là một giải pháp tốt cung cấp cho bạn sự che chở hoàn chỉnh cho những rủi ro này.

Từ

197 €

1 năm (365 ngày)

Kế hoạch phổ biến toàn cầu

Kế hoạch phổ biến tại Tây Ban Nha

Chứng nhận nhanh & trực tuyến và ngay lập tức

Tải xuống


Pháp lý

Công ty bảo hiểm y tế là Lloyd’s của London, chi nhánh Đức, 510 Syndicate (Tokio Marine Kiln), 11 Taunusanlage, 60329 Frankfurt am Main (Đức). Lloyd’s của London được Cơ quan quy chế Prudential ủy quyền và Cơ quan quản lý tài chính (FCA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS (vương quốc Anh) và Cơ quan quy chế Prudential (PRA), 20 Moorgate, London , EC2R 6DA (vương quốc Anh) điều hành. Công ty dịch vụ là Tokio Marine Kiln châu Âu S.A., chi nhánh Đức, 61-63 Franklinstraße, 60486 Frankfurt am Main (Đức). Trụ sở chính đặt tại Liège (Bỉ).  Tokio Marine Kiln châu Âu S.A. do Cơ quan tài chính Bỉ (FSMA), 12-14 Rue du Congrès, 1000 Brussels (Bỉ) giám sát. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ là đường dây trợ giúp y tế MOS GmbH, 26 Unterer Dürrenberg, 82418 Murnau, Đức, đăng ký thương mại: München HRB 160272. Môi giới bảo hiểm là công ty TNHH dịch vụ Swisscare, 6 Alte Landstrasse, 9496 Balzers (Công quốc Liechtenstein). Công ty được ủy quyền và hoạt động dưới quyền giám sát thị trường tài chính của Công quốc Liechtenstein, số tham chiếu 10095. Công ty TNHH dịch vụ Swisscare được đăng ký theo chỉ mục công ty tại Công quốc Liechtenstein theo số FL-0002.465.148-2. Swisscare ® là thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của công ty TNHH dịch vụ Swisscare.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!