Bảo hiểm sinh viên Thụy Sĩ – Liechtenstein

Bảo hiểm y tế trực tuyến cho sinh viên nước ngoài, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và au pair tại Thụy Sĩ – Liechtenstein

Điểm đến của bạn là Thụy Sĩ – Liechtenstein và bạn cần bảo hiểm y tế Thụy Sĩ để xin cấp thị thực hoặc theo yêu cầu cơ quan chức năng Thụy Sĩ. Đăng ký và nhận bảo hiểm STUDENTPASS SWISSCARE ngay hôm nay.

Giới thiệu kế hoạchTất cả sinh viên nước ngoài, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, au pair định cư tạm thời tại Thụy Sỹ – Liechtenstein trong thời gian tối thiểu là 3 tháng phải đăng ký kế hoạch bảo hiểm y tế phù hợp với chương trình bảo hiểm y tế quốc gia của Thụy Sĩ KVG-LAMal.

Studentpass Swisscare hiện đang có giải pháp tốt nhất tại Thụy Sĩ – Liechtenstein. Kế hoạch được cung cấp hoàn toàn thông qua internet và không cần giấy tờ. Kế hoạch này bao gồm các lợi ích của luật Thụy Sĩ/Li KVG-LAMal, không có bất kỳ bảng câu hỏi y tế và được công nhận trong tất cả các bang theo Điều 2.4. KVV (tổng cộng 24 bang).

Từ

65 CHF

mỗi tháng

Kế hoạch Thụy Sĩ, công ty bảo hiểm Thụy Sĩ

Có lợi ích KVG-LAMal

Hoàn toàn trực tuyến. Lấy chứng nhận trong 3 phút.

Tải thông tin sản phẩm


Pháp lý

Dịch vụ bảo hiểm Swisscare (Thụy Sĩ) AG, 8 Chemin de Beaulieu, CH-1752 Villars-Sur-Glâne (Suisse) quản lý chương trình và khối chăm sóc khách hàng. Dịch vụ bảo hiểm Swisscare (Thụy Sĩ) AG là đại lý của EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG tại Basel (Thụy Sĩ). Người vận chuyển rủi ro các chính sách bảo hiểm là công ty bảo hiểm EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, 38 Margarethenstrasse, 4053 Basel (Thụy Sĩ). Công ty Europäische Reiseversicherungs AG được điều hành bởi Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!