Bảo hiểm y tế quốc tế

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Bạn sẽ định cư ở nước ngoài trong thời gian từ 1 năm trở lên và cần bảo hiểm y tế quốc tế bảo vệ bạn khỏi những hậu quả về tài chính do bệnh tật, tai nạn và thai sản.
Giới thiệu kế hoạch

Hàng triệu người định cư ở nước ngoài mỗi năm. Bảo hiểm bảo vệ sức khoẻ thích hợp là cần thiết khi ở nước ngoài. Chi phí y tế thường cao đối với người nước ngoài đặc biệt khi điều trị tại phòng khám tư nhân.

Swisscare Expatline là bảo hiểm y tế tư nhân quốc tế về sức khoẻ trên khắp thế giới với một kế hoạch cốt lõi và một số tùy chọn

Từ

34 USD

một tháng

3 mức  bảo hiểm

Kế hoạch cốt lõi+ 3 tùy chọn

Tài liệu kế hoạch


Pháp lý

Công ty bảo hiểm y tế Lloyd’s of London, chi nhánh Đức, 510 Syndicate (Tokio Marine Kiln), 11 Taunusanlage, 60329 Frankfurt am Main (Đức). Lloyd’s of London được Cơ quan pháp chế Prudential và Cơ quan quản lý tài chính (FCA), 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS (vương quốc Anh) ủy quyền và Cơ quan pháp chế Prudential (PRA), 20 Moorgate, London , EC2R 6DA (vương quốc Anh) điều hành. Công ty dịch vụ Tokio Marine Kiln châu Âu S.A., chi nhánh Đức, 61-63 Franklinstraße, 60486 Frankfurt am Main (Đức). Trụ sở chính đặt tại Liège (Bỉ).  Tokio Marine Kiln châu Âu S.A. do Cơ quan tài chính Bỉ (FSMA), 12-14 Rue du Congrès, 1000 Brussels (Bỉ) giám sát. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ đường dây trợ giúp y tế MOS GmbH, 26 Unterer Dürrenberg, 82418 Murnau, Đức, đăng ký thương mại: München HRB 160272. Môi giới bảo hiểm công ty TNHH dịch vụ Swisscare, 6 Alte Landstrasse, 9496 Balzers (Công quốc Liechtenstein). Công ty được ủy quyền và hoạt động dưới quyền giám sát thị trường tài chính Công quốc Liechtenstein, số tham chiếu 10095. Công ty TNHH dịch vụ Swisscare đăng ký theo chỉ mục công ty tại Công quốc Liechtenstein số FL-0002.465.148-2. Swisscare ® là thương hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của công ty TNHH dịch vụ Swisscare.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!