Bảo hiểm sinh viên Hoa Kỳ

Bảo hiểm y tế cho thị thực J1 & F1 – Ốm đau và tai nạn – kế hoạch HCCMI

Điểm đến của bạn là Hoa Kỳ và bạn cần bảo hiểm y tế để xin cấp THỊ THỰC hoặc tuân thủ yêu cầu các trường đại học Hoa Kỳ. Đăng ký STUDENTPASS HOA KỲ HCCMI ngay hôm nay.

Chương trình bảo hiểm y tế sinh viên quốc tế Hoa Kỳ được thiết kế và phát triển riêng cho sinh viên đại học, nghiên cứu sinh, sau tiến sĩ, giáo sư, thực tập sinh và au-pair quốc tế ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 1 tháng đến 365 ngày.

Cho dù bạn ở trên núi, ven biển hoặc trên sa mạc, luôn có các dịch vụ hỗ trợ 24/7.

Từ

27,00 $

mỗi tháng

Công ty bảo hiểm Mỹ Hoa Kỳ

Bảo hiểm tốt nhất Hoa Kỳ

Nhanh chóng & trực tuyến

Tải xuống


Pháp lý

Công ty TNHH dịch vụ Swisscare, 6 Ate Landstrasse, FL-9496 Balzers (Công quốc Liechtenstein). Công ty TNHH dịch vụ Swisscare được đăng ký và quản lý bởi Cơ quan giám sát thị trường tài chính Công quốc Liechtenstein theo giấy phép môi giới số 10095 (EU và EEA). Dịch vụ bảo hiểm y tế HCC, LLC (HCCMIS) là một công ty dịch vụ chi nhánh của Tập đoàn cổ phẩn bảo hiểm HCC. HCCMIS được điều hành bởi Bang Indiana với tư cách Nhà quản lý bên Thứ ba. HCCMIS có thẩm quyền ký hợp đồng bảo hiểm thay mặt cho các thành viên bảo hiểm của Lloyd’s theo Lloyd’s Syndicate 4141, được quản lý bởi chi nhánh bảo hiểm HCC.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!