Bảo hiểm du học sinh Hoa Kỳ

Bảo hiểm y tế quốc tế cho visa du học sinh tại Hoa Kỳ. Chương trình PGH Global được công nhận bởi phần lớn các trường đại học tại Hoa Kỳ. Tìm hiểu xem trường đại học của bạn có được liệt kê không rồi đăng ký.

học kỳ 2018-2019
From $ 56.00
tháng
ticket
less
more

Bảo hiểm du học sinh

 • Có hiệu lực cho visa Hoa Kỳ J1-F1
 • Được công nhận bởi hàng ngàn trường cao đẳng và đại học
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp qua email
 • Điều trị y tế toàn diện
 • Ốm đau và tai nạn
 • Hỗ trợ 24 / 7
Đến Hoa Kỳ

Bảo hiểm này dành cho du học sinh đến học tại một trường đại học tại Hoa Kỳ (USA).

Ai được bảo hiểm

Tất cả du học sinh quốc tế đủ điều kiện cần có visa j1-f1. Chứng nhận bảo hiểm có giá trị với các cơ quan lãnh sự và đại sứ quán Hoa Kỳ.

3 plan level

Thiết yếu

Quyền lợi hàng năm tối đa

$ 150.000
 • Tổng số tiền bảo hiểm $ 150.000
 • Khoản khấu trừ $ 100
 • Điều trị nội trú trong bệnh viện
 • Ốm đau và bệnh tật
 • Bảo hiểm nha khoa
 • Bảo hiểm thai sản
 • Thuốc
 • Cấp cứu y tế khẩn cấp

Cơ bản

Quyền lợi hàng năm tối đa

$ 500.000
 • Tổng số tiền bảo hiểm $ 500.000
 • Khoản khấu trừ $ 100
 • Điều trị nội trú trong bệnh viện
 • Ốm đau và bệnh tật
 • Bảo hiểm nha khoa
 • Bảo hiểm thai sản
 • Thuốc
 • Cấp cứu y tế khẩn cấp

Plus

Quyền lợi hàng năm tối đa

Không hạn chế
 • Tổng số tiền bảo hiểm Không giới hạn
 • Khoản khấu trừ $ 100 / $ 500
 • Điều trị nội trú trong bệnh viện
 • Ốm đau và bệnh tật
 • Bảo hiểm nha khoa
 • Bảo hiểm thai sản
 • Thuốc
 • Sơ tán y tế khẩn cấp
 • Vận chuyển
 • Tiền bảo hiểm chết do tai nạn

Yêu cầu visa

Đủ điều kiện

Du học sinh quốc tế hoặc người khác hiện có passport mà:

 1. tham gia vào hoạt động giáo dục;
 2. tạm thời sinh sống bên ngoài đất nước bản xứ dưới dạng người nước ngoài không lưu trú;
 3. chưa nhận được tình trạng cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ; và
 4. đang ghi danh vào chương trình cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ chương trình cấp bằng dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại một trường đại học hoặc học viện giáo dục khác, có không quá 6 giờ tín chỉ (trừ khi trạng thái chính quy của trường đó yêu cầu ít hơn);

Chương trình học giả, Sinh viên đào tạo thực hành tùy chọn và sinh viên học chương trình Tiếng Anh chính thống là Ngôn ngữ thứ hai với visa F1 hoặc J1 đủ điều kiện tham gia Chương trình bảo hiểm này. Yêu cầu sáu giờ tín chỉ được miễn cho Mùa hè nếu người nộp đơn ghi danh vào chương trình này với tư cách sinh viên toàn thời gian trong kỳ học Mùa xuân trước đó.

Du học sinh tích cực đi học trong ít nhất 31 ngày đầu tiên sau ngày mua bảo hiểm với ngoại lệ về  International Visiting Scholars hoặc những người tham gia chương trình Optional Practical Training Program. Học tại nhà, qua thư tín hoặc khóa học trực tuyến không đáp ứng yêu cầu Đủ điều kiện về việc sinh viên phải tích cực tham dự lớp học. Công ty bảo lưu quyền điều tra Tính đủ điều kiện hoặc tình trạng của sinh viên và hồ sơ đi học chuyên cần để xác minh rằng các yêu cầu về Tính đủ điều kiện theo chính sách đã được đáp ứng. Nếu Công ty phát hiện ra các yêu cầu về Tính đủ điều kiện không được đáp ứng, trách nhiệm duy nhất của công ty là trả lại phí bảo hiểm. Sinh viên đủ điều kiện đã ghi danh cũng có thể bảo hiểm cho Người phụ thuộc. Người phụ thuộc đủ điều kiện là vợ/chồng hợp pháp của sinh viên và con cái phụ thuộc dưới 26 tuổi. Tính đủ điều kiện của Người phụ thuộc sẽ hết hạn đồng thời với Tính đủ điều kiện của Sinh viên được bảo hiểm. Công dân Hoa Kỳ không đủ điều kiện để được bảo hiểm khi là sinh viên hoặc Người phụ thuộc.

Mỗi sinh viên một chương trình

Mỗi sinh viên đủ điều kiện sẽ được lựa chọn một trong bốn chương trình bảo hiểm y tế PGH Global của Swisscare::

 • Thiết yếu (203318)
 • Cơ bản (203315),
 • Gia tăng (203316),
 • Ưu tiên (203317)

Mỗi chương trình cung cấp cho sinh viên đủ điều kiện quyền lựa chọn trong hai lựa chọn Khoản khấu trừ. Tập sách quảng cáo cung cấp thông tin về Lựa chọn Khoản khấu trừ $100/$500 Thiết yếu. Trong Chương trình Thiết yếu, sinh viên đủ điều kiện có quyền lựa chọn một trong hai lựa chọn Khoản khấu trừ: Lựa chọn 91 – Khoản khấu trừ $100 cho Nhà cung cấp ưu tiên và Khoản khấu trừ $500 cho Nhà cung cấp ngoài mạng lưới (2017-203318-91), hoặc Lựa chọn 93 – Khoản khấu trừ $500 cho Nhà cung cấp ưu tiên và Khoản khấu trừ $750 cho Nhà cung cấp ngoài mạng lưới (2017-203318-93); những thông tin này được nêu trong tập sách riêng.

Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn nâng cấp phạm vi bảo hiểm trong bất kỳ năm hợp đồng tiếp theo nào thì mức quyền lợi vượt quá giới hạn của chương trình trước đó sẽ tùy thuộc vào việc loại trừ Điều kiện trước bảo hiểm mới và thời gian chờ. Bạn sẽ không phải chịu sự loại trừ Điều kiện trước bảo hiểm ở các mức quyền lợi thấp hơn.

Vui lòng xem xét các quyền lợi và đưa ra lựa chọn một cách cẩn thận. Bạn không thể nâng cấp phạm vi bảo hiểm sau khi mua chương trình lần đầu cho năm hợp đồng. 2 Lưu ý: Loại trừ Điều kiện trước bảo hiểm áp dụng cho các Chương trình Thiết yếu và Cơ bản, nhưng không áp dụng cho các Chương trình Plus hoặc Ưu tiên. Chương trình Cơ bản (203315-91/93), Chương trình Plus (203316-91/93) và Chương trình Ưu tiên (203317-91/93)  được đề cập trong tập sách riêng.

Khẩn cấp

Nếu bạn là sinh viên được bảo hiểm thông qua chương trình bảo hiểm này, bạn và vợ/chồng và con cái tuổi vị thành niên được bảo hiểm của bạn sẽ đủ điều kiện để nhận Dịch vụ Khẩn cấp Toàn cầu của UnitedHealthcare.

Yêu cầu để nhận được các dịch vụ này như sau: Du học sinh quốc tế, vợ/chồng và con cái tuổi vị thành niên được bảo hiểm: Bạn đủ điều kiện nhận các dịch vụ của UnitedHealthcare Global trên toàn thế giới, ngoại trừ ở nước sở tại của bạn.

Dịch vụ Sơ tán y tế khẩn cấp không được dùng để thay thế hoặc thay thế các dịch vụ cấp cứu địa phương như xe cứu thương được yêu cầu thông qua số điện thoại khẩn cấp 911.

Tất cả các dịch vụ phải được thu xếp và cung cấp bởi UnitedHealthcare Global; bất kỳ dịch vụ nào không được thu xếp bởi UnitedHealthcare Global sẽ không được xem xét thanh toán.

Nếu đó là tình trạng khẩn cấp, bạn nên ngay lập tức đến bác sĩ hoặc bệnh viện gần nhất sau đó liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khẩn cấp 24 giờ. UnitedHealthcare Global sẽ thực hiện hành động thích hợp để trợ giúp bạn và theo dõi dịch vụ chăm sóc của bạn cho đến khi tình huống được giải quyết.

Suy nghĩ về cộng đồng

Khi bạn được bảo hiểm thông qua một trong các sản phẩm của Swisscare, bạn đang chi trả phí bảo hiểm cho một sự kiện mà khả năng cao là hy vọng sẽ không xảy ra. Phí bảo hiểm bạn chi trả sẽ được đưa về một nguồn quỹ cộng đồng (bảo hiểm).

Phần lớn thành viên trong cộng đồng này đóng góp như bạn cho một số người thực sự cần khi họ bị ốm đau hay gặp tai nạn.

Bạn tham gia giống như tất cả các thành viên khác trong cộng đồng, đóng góp vào nguồn quỹ này bằng sự đóng góp tài chính bởi vì có rủi ro rằng một ngày kia bạn cũng sẽ cần đến và bị ốm đau hay gặp nạn mà khoản chi phí điều trị lớn đến mức bạn không thể tự chi trả. Trong trường hợp đó, bạn sẽ được hưởng lợi từ nguồn quỹ (bảo hiểm) của các thành viên khác sẽ thanh toán cho bạn.

Tài liệu được dịch sang Tiếng Anh/ Tiếng Đức / Tiếng Pháp

Thành viên của Swisscare đến từ khắp nơi trên thế giới. Hiện có hơn 7500 ngôn ngữ. Đây là lý do tại sao Swisscare cũng giống như phần lớn các nhà cung cấp bảo hiểm quốc tế hay công ty bảo hiểm yêu cầu thành viên nộp hóa đơn bằng Tiếng Anh (Swisscare ở dịch vụ yêu cầu bảo hiểm Tín nhiệm cũng chấp nhận Tiếng Đức hoặc Tiếng Pháp). Nếu hóa đơn của bạn bằng ngôn ngữ khác, vui lòng dịch các thông tin quan trọng nhất và nộp bản dịch cùng hóa đơn (Không yêu cầu dịch thuật công chứng).

Cách nhận tiền bảo hiểm trong thời gian hợp lý

Chỉ với sự trợ giúp của bạn và với tài liệu hoàn chỉnh và chính xác, nhóm yêu cầu bảo hiểm của chúng tôi mới có thể xử lý tiền bảo hiểm của bạn nhanh nhất có thể.

Và bạn… Một thành viên Swisscare hạnh phúc!

Nộp yêu cầu bảo hiểm

Đăng nhập vào tài khoản PGH Global và ở tab yêu cầu bảo hiểm, bạn có thể bắt đầu thủ tục yêu cầu bảo hiểm trực tuyến.

Legal The insurer of this plan is Student Resources (SPC) Ltd., a UnitedHealth Group Company and is based on policy number 2017-203131 – 91/93. Available through PGH Global and issued IHC – SP – Global Care Essential under policy number 2017-203315-91/93. Swisscare Asia Limited, 1101,11/F, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, is a registered company in Hong Kong. Swisscare Asia Limited is an insurance broker regulated by the Hong Kong Confederation of Insurance Brokers (CIB).